Vlaslemen

Wat zijn vlaslemen

Een vlasstengel bestaat uit een houterig hol gedeelte, de lemen genaamd, met daar rond de vlasvezel. Bij het verwerken van de vlasstengels worden deze producten gescheiden en apart verwerkt. De lemen worden ontstoft en alle onzuiverheden worden afgescheiden. Vlaslemen zijn een ideaal 100% natuurlijk stalstrooisel voor paarden, runderen, varkens, kippen, enz...

Voordelen vlaslemen

·         Goedkoop en gezond strooisel: Vlaslemen zijn goedkoop in verbruik. 65% minder verbruik dan stro en 50% minder dan zaagsel.

·         Vlaslemen zijn een 100% natuurlijk product.

·         Meer comfort: vlaslemen zijn zacht en blijven droog. Door hun ammoniakbindende eigenschappen verminderen ze geurhinder en verlagen het aantal vliegen en insecten in de stal.

·         350 % absorptie: Vlaslemen absorberen tot 3,5 a 4 maal hun eigen gewicht: 4 tot 6 maal meer dan zaagsel, tot 12 maal meer dan stro.

·         Gemakkelijk te stockeren: neemt minder plaats in dan stro.

·         Tot 75% minder mestafval: Vlaslemen zijn 100 biologisch afbreekbaar. Hierdoor composteren ze heel snel.

·         Neutrale PH-waarde: Compostmest verzuurt de bodem niet. Hierdoor in trek bij tuinliefhebbers; want onkruiden, ongedierte en andere parasieten komen er niet in voor. De mest is zeer vruchtbaar.

·         100% stofvrij: Zijn ideaal te gebruiken bij paarden met problemen aan de luchtwegen.

·         Vlaslemen klitten niet: Ze vormen geen proppen in de hoeven, zitten niet vast in staarten of manen.

Gebruik

Het oude strooisel verwijderen en de stal grondig schoonmaken. Indien nodig de stal schoonspuiten. Vlaslemen op de nog vochtige bodem strooien. Dit eerste strooisel overvloedig instrooien om een dikke strooiselmat te bekomen. Dagelijks de uitwerpselen wegnemen. De bovenlaag mooi effen harken. Wekelijks 1 pak bijstrooien. Bij een nieuw uitgestrooide stal geeft men de dieren best wat stro of hooi om te knabbelen. Bij voorkeur 4 pakken per 9 m² gebruiken. Na een periode van 10 a 12 weken de stal volledig uitmesten en opnieuw beginnen

Levering

De vlaslemen zijn zowel verpakt als in bulk verkrijgbaar. De verpakte lemen zitten in pakken van 20 kg. Ze kunnen geleverd of afgehaald worden. Zowel per palet, kleine vracht of volle vracht. Levering kan zowel met een kleine vrachtwagen als een grote. De lossen lemen worden enkel geleverd.